Billede af fondens stifter Inger Homiius

 

Fondens bestyrelse består af følgende:

Cand jur. Christian Homilius. Formand og livsvarigt medlem jf. vedtægterne. Christian Homilius er søn af fondens stifter Inger Homilius. Christian Homilius er endvidere direktør i fondens datterselskab.

Country Manager Jan Lochmann. Jan Lochmann har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år, men opfylder herudover kravene til at være uafhængigt medlem. Jan Lochmann er direktør for firmaet Tunstall A/S.

Advokat Erik Hollensen. Erik Hollensen har været medlem af bestyrelsen siden 2014. Erik Hollensen er partner og bestyrelsesmedlem hos Clemens advokater, og har møderet for Højesteret. Erik Hollensens primære kompetenceområder er insolvensret, rekonstruktion og generel erhvervsret. Erik Hollensen opfylder alle krav til at være uafhængigt medlem.

 

Fondens vedtægter og stifters vilje:

Fonden administreres i overensstemmelse med stifters vilje. Fondens hovedformål er at være holdingfond for Homilius Familieaktieselskab mv. Uddelingsformålene er i vedtægterne prioriteret således, at det vigtigste uddelingsformål er at yde støtte til Inger Homilius’ efterkommere. Højeste prioritet har uddannelse, dygtiggørelse og etablering.

Fondens vedtægter giver også mulighed for at yde støtte til unge handelsfolks uddannelse i udlandet. Endelig giver vedtægterne mulighed for at yde støtte til bygningsbevarende foranstaltninger i Løgumkloster samt sociale og kulturelle formål.

Ansøgning hos fonden:

Ansøgning om støtte sendes til mailadressen christianhomilius@gmail.com. Som udgangspunkt behandles ansøgninger kun en gang om året, - nærmere i maj måned.

Oplysninger om fondens forhold:

Oplysninger om fondens forhold kan altid fås ved at rette henvendelse til Christian Homilius på mailadressen christianhomilius@gmail.com.